Історія центру

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області створений на базі курсів цивільної оборони області відповідно до вимог Указу Президента України від 27 січня 2003р. № 47 (47/2003) «Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій» та у зв’язку з реорганізацією курсів цивільної оборони областей у навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Навчально-методичний центр Вінницької області до свого створення функціонував як 334 курси цивільної оборони Вінницької області.

Якщо сягнути коротко в історію нашого навчального закладу, то це має такий вигляд.

На початку 30-х років 20-го століття на Україні закладаються організаційні основи по створенню місцевої Протиповітряної оборони. В цей же час в республіці створюються 632 авіахімічних гуртки, 119 курсів для навчання населення діям при виникненні аварій, катастроф, стихійних лих.

А уже на початку 60-х років цього ж століття спадкоємницею місцевої протиповітряної оборони стає цивільна оборона.Реалії життя вимагають перегляду структури цивільної оборони як системи, що була спрямована в основному на діяльність в умовах війни. Тепер на перший план виходять завдання по загальному навчанню населення до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій різного походження.

В ході навчання необхідно було прищеплювати населенню впевненість в ефективності захисних заходів, які проводить цивільна оборона, виховувати у нього стійкість, високу організованість і дисципліну, а також готовність до дій в екстремальних ситуаціях.

З цією метою при штабі цивільної оборони Вінницької області 20 березня 1964 року створюються курси цивільної оборони для підготовки фахівців сільського господарства. В цей час організовується школа ДТСААФ і першим начальником призначається старший лейтенант запасу Альтман Т. З. Створюються відділення цієї школи у містах Хмільнику, Тульчині, Могилів-Подільському, Гайсині і Томашполі.

Активну участь у підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях брали товариства ДТСААФ і Червоний Хрест.На початку 1966 року при штабі ЦО області створюються курси по підготовці фахівців промислових об’єктів.

В подальшому, для більш якісного навчання населення невоєнізованих формувань цивільної оборони створюються курси цивільної оборони Ленінського, Замостянського, Староміського районів м. Вінниці, а також міжрайонні курси ЦО «Вінницькі», «Тульчинські», «Могилів-Подільські», які виконували завдання по навчанню населення, особового складу невоєнізованих формувань цивільної оборони об’єктів в районах області.

В зв’язку з організаційними заходами і складністю завдань цивільної оборони на посаду начальника обласних курсів призначалися військовослужбовці: майор Ремський М.С., підполковники: Єршов П.В., Позняк С.М., Кагановський М.П., Сологуб Л.М., ПолуденкоС.Г., Бондар В.Ф., Ніколаєв Б.М.

На виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, з метою удосконалення системи освіти у сфері цивільного захисту здійснено реорганізацію.

Згідно вимог наказу МНС України від 31 жовтня 2002 року № 284 «Про затвердження мережі територіальних курсів (навчально-методичних центрів) цивільної оборони МНС України» з 1 січня 2003 року курси цивільної оборони Вінницької області набули статусу юридичної особи. На посаді начальника курсів ЦО області було затверджено підполковника Степанова Сергія Миколайовича.

1 липня 2003 року курсам ЦО Вінницької області виданий сертифікат серії АА № 000005, який засвідчує право на проведення діяльності з функціонального навчання у сфері цивільного захисту, а також за підсумками експертизи Інституту Державного Управління у сфері цивільного захисту курсам надано статус центру регіонального рівня з правом проведення курсового підвищення професійної кваліфікації педагогічного складу для потреб міських та районних курсів областей центрального регіону України.

В подальшому наказом МНС України від 13 липня 2005 року № 84 відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів України курси цивільної оборони Вінницької області реорганізовані в навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області.

З 1 січня 2006 року навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області проводить свою діяльність з функціонального навчання у сфері цивільного захисту за новим штатним розписом (структурою).

Керівництво діяльністю навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області здійснює Чухрій Юрій Володимирович.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області є державною, постійно діючою навчально-методичною установою єдиної державної системи цивільного захисту, яка забезпечує здобуття, систематичне оновлення та розширення спеціальних знань та умінь необхідних керівним кадрам, фахівцям для виконання певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі НМЦ ЦЗ та БЖД) Вінницької області сприяє виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

НМЦ ЦЗ та БЖД області надає навчально-методичні послуги підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, та населенню з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Нині навчальний процес у навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД забезпечують такі підрозділи центру: управління, обласні курси підвищення кваліфікації керівних кадрів, методичний кабінет, міські курси цивільної оборони м. Вінниці, чотири навчально-консультаційних пункти міст обласного підпорядкування, адміністративно-господарська частина.Одним з основних напрямків роботи НМЦ ЦЗ та БЖД області є навчання керівного, командно-начальницького складу, особового складу невоєнізованих формувань цивільної оборони об’єктів господарської діяльності, населення, відпрацювання практичних заходів, взагалі питань щодо готовності до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Ці питання відпрацьовуються викладачами на планових заняттях із слухачами на навчально-матеріальній базі центру та об’єктів господарської діяльності області.

Педагогічним складом НМЦ ЦЗ та БЖД області надається консультаційно-методична допомога керівництву об’єктів господарської діяльності у підготовці та проведенні комплексних об’єктових навчань, тренувань з цивільної оборони.У навчально-методичному центрі області за період з 1966 року по теперішній час підготовлено близько 80 тисяч чоловік керівного та командно-начальницького складу об’єктів господарської діяльності.

Щорічно у НМЦ ЦЗ та БЖД області проходять навчання в середньому близько двох з половиною тисяч слухачів.Нині колектив педагогічних працівників – це високопрофесійні, досвідчені кадри у сфері цивільного захисту. У більшості викладачів, методистів, які у свій час працювали в нашій навчальній установі за плечима багатий досвід практичної роботи. Зокрема: Бондар В.Ф., Гречка В.М., Загородній В.І., Самойленко І.К., Табаченко А.І. брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у 1986 році. А Аніськов Л.М., Мелехов І.І, Романенко П.Г., Загородній В.І. – учасники бойових дій в республіці Афганістан.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області разом з закладами цивільного захисту інших областей України брав активну участь у розробці «Програми функціонального навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту», а також «Програми додаткової спеціальної підготовки у сфері цивільного захисту майстрів виробничого навчання для територіальних курсів ЦО».

Також розроблені рекомендації (методичні посібники) керівному складу ОГД по підготовці та проведенні комплексних об’єктових навчань, тренувань ЦО. Розроблено багато методичних рекомендацій населенню як діяти в різних надзвичайних ситуаціях: «Поведінка на воді», «Гриби», «Ожеледиця», «Тонкий лід» та інші.

© 2013–2019, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку