Основні напрямки діяльності

Основні напрямки діяльності

Основним змістом діяльності Вінницьких міських курсів цивільної оборони ІІ-ої категорії (далі – Курси) є проведення практичного навчання безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях, а також надання освітніх та інших платних послуг на власному комплексі навчально-матеріальної бази за напрямами:

- навчальний – впровадження курсового та практичного навчання у сфері цивільного захисту працівників підприємств, установ та організацій міста та району (далі — слухачі), забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;

- консультаційно-методичний – консультування та надання послуг з розробки плануючої, нормативно-методичної, навчальної, облікової документації, навчально-методичних і наочних матеріалів та виконання інших робіт на замовлення підприємств, установ та організацій міста, району у межах своїх повноважень;

- дослідно-експериментальний – дослідження, експериментальна перевірка, апробація освітніх інновацій в галузі дидактики, методики, технологій навчання, а також фаху, освітнього менеджменту тощо;

- інформаційно-аналітичний – збір, аналіз, систематизація, обробка та узагальнення інформації з функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- редакційно-видавничий – розроблення, видання навчальних і методичних матеріалів, рекомендацій, пам’яток, а також редагування і рецензування навчально-методичних посібників, статей тощо.

Курси за напрямами своєї роботи взаємодіють з головним управлінням з питань НС ОДА, управлінням МНС України в Вінницькій області, начальниками відділів з питань надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради та Вінницької районної адміністрації, територіальними органами державного нагляду з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, охорони праці, міським та районним управлінням (відділом) освіти і науки, опорними, базовими з питань безпеки життєдіяльності навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які реалізують програми підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Курси в межах міста є осередком інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Головні завдання Курсів:

- надання освітніх послуг за державним замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами з курсового навчання у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до отриманого сертифікату Центру МНС України та щорічного плану комплектування, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації;

- організація та проведення навчання за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях з відпрацюванням слухачами навчально-виробничих завдань з планування, організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях міста комплексних об’єктових навчань, тренувань та інших навчально-організаційних заходів з цивільного захисту;

- надання платних освітніх послуг суб’єктам господарювання з проведення на виробництві теоретичних і практичних занять з особовим складом позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту за програмою спеціальної підготовки;

- проведення планових консультацій та надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з організації та проведення заходів «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», а також керівникам навчальних груп у системі професійного навчання кадрів на виробництві з викладання навчальних питань, передбачених програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- надання інформаційно-аналітичних та консультаційно-методичних послуг штатним (позаштатним) працівникам з цивільного захисту суб’єктів господарювання з питань аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку, тощо;

- методичне керівництво роботою консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів та селищних (сільських) радах, з інформування населення за місцем проживання про потенційно-небезпечні об’єкти та зони можливого ураження, що ними утворюються, небезпечні сезонні явища й заходи особистої безпеки, наявний фонд захисних споруд, місця розташування пунктів видачі засобів індивідуального захисту, збірних евакуаційних пунктів, засобів централізованого та локального оповіщення населення, аварійно-рятувальних служб тощо.

Консультаційно-методичний кабінет міських курсів, натурна дільниця, навчальна аудиторія:

/ / /
© 2013–2019, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку