Дистанційне навчання – крок у майбутнє

Дистанційне навчання – крок у майбутнє

За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі верстви суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи освіти набуває і в Україні.

Дистанційне навчання є однією із форм у системі освіти України, яка зокрема, як форма навчання, рівноцінна з очною, та реалізується в основному із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Педагогічний колектив Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області також в своїй діяльності застосовує в навчальному процесі сучасні інформаційні технології. Відповідно до вимог сучасності та з метою покращення виконання плану комплектування й економії коштів на відрядження слухачів, рішенням керівництва центру було створено робочу групу з організації впровадження в навчальний процес дистанційної форми навчання на обласних та м. Вінниці курсах удосконалення керівних кадрів.

В план роботи робочої групи ввійшли три основні напрямки роботи, а саме організаційні заходи (розробка плануючих документів), навчально-методичне забезпечення та технічне забезпечення. За підготовчий період було відпрацьовано Положення про дистанційне навчання, адаптовано до дистанційного навчання програми для двох запланованих категорій.

Складено навчально-тематичний план для проходження навчання і відпрацьовано опорні конспекти для слухачів, що містять матеріали лекцій та практичні завдання. Для інформаційно-технічного супроводу було використано портал електронного навчання дистанційної освіти Вінницького національного технічного університету.

Після виконання планових завдань по впровадженню дистанційного навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області в якості пілотного проекту згідно Плану комплектування розпочато, вперше в мережі навчально-методичних центрів, підготовку за 72-х годинною програмою функціонального навчання категорії слухачів «Голови евакуаційних комісій районів (міст)».За планом підготовки слухачі в перший день 21 жовтня 2013 року прибули до Центру для реєстрації та отримання інструкцій щодо подальшого навчання.

В організаційній частині слухачів проінформовано про історичні віхи становлення дистанційної освіти та визначено основні напрямки з підготовки в системі функціонального навчання у сфері цивільного захисту. Керівництвом Управління цивільного Вінницької облдержадміністрації, яке прийняло участь у заході, доведено основні завдання, що стоять перед даною категорією слухачів.

Під час проведення занять слухачі були ознайомлені з порядком роботи в системі дистанційної освіти НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області за допомогою мультимедійного супроводу, а також отримали інформацію щодо його організації та отримали опорні конспекти на електронних носіях. Керівником групи проведено ввідну лекцію на тему «Забезпечення та проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та практичне заняття в навчальному кабінеті інформаційних технологій, де слухачі отримали навички роботи на сайті «Дистанційне навчання НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області». По закінченню занять кожен слухач, отримавши певний багаж знань, вибув до основного місця роботи для подальшої самостійної підготовки. Вже 1 листопада 2013 року кожен із них прибуде до Центру для проходження підсумкового контролю та отримання посвідчення про функціональне навчання і сфері цивільного захисту.

Педагогічний колектив центру планує і подальшому застосовувати дистанційну форму навчання для осіб керівного складу та посадових осіб на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області і надалі крокуватиме в ногу з часом та запроваджуватиме новітні технології для покращення якості підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту.

Заступник начальника обласних та м. Вінниці курсів удосконалення керівних кадрів Галина Дем’янюк

© 2013–2019, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку