В НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області до Всеукраїнського тижня права проведено заняття на тему «Гендерна рівність в Україні»

В НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області до Всеукраїнського тижня права проведено заняття на тему «Гендерна рівність в Україні»

   Права і свободи людини – одна з основних проблем багатовікової історії розвитку України.

   На порозі третього тисячоліття світова спільнота переживає низку кардинальних змін, однією з яких є перехід до нового типу культури, побудованої на принципах гендерної рівності.

   Обов’язковим у досягненні стійкого розвитку є збалансоване соціальне партнерство між жінками й чоловіками, яке потребує відповідних правових засобів врегулювання, що сприятиме реальному забезпеченню рівності громадян незалежно від будь-яких факторів.

   Рівність людей – це однаковість їх соціальних можливостей не лише у користуванні своїми правами, а і у виконанні суспільних обов’язків. Розуміючи закономірну неоднаковість особистісних рис, здібностей і можливостей кожного індивіда та своєрідність його способу життя, соціальна нерівність, як результат такої несхожості, може бути певним чином пом’якшеною спеціальними державними заходами.

   Рівні права та свободи є найважливішим елементом гендерної рівності. Вони віддзеркалюють ступінь реалізації та гарантії рівності, які містяться у Конституції та законах України.

   Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання наявних проблем, а також європейської інтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань згідно з основними міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, у тому числі Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН.

   На виконання наказу від 12.09.2017 року №495 « Про затвердження Плану заходів ДСНС з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права» 07 грудня в НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області було проведено заняття на тему «Гендерна рівність в Україні», на якому ознайомлено працівників із поняттями «гендер», «гендерна рівність» та з національними та міжнародними нормативно-правовими актами забезпечення гендерної політики: ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», розпорядженням КМУ «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та ін.. 

 

   Юрисконсульт НМЦ ЦЗ та БЖД  Вінницької області           

   С.В. Прилуцька

 

© 2013–2018, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку