В ногу з часом: комп’ютеризацiя навчального процесу

В ногу з часом: комп’ютеризацiя навчального процесу

На даному етапі розвитку нашого суспільства комп’ютеру належить чільне місце серед сучасних технічних засобів навчання. Водночас стрімка інформатизація суспільства створює нові освітні стандарти та вимагає впровадження сучасних технологій у сферу освіти.

Зважений та продуманий підхід до використання комп’ютерних засобів дозволяє реалізувати безперечні переваги комп’ютерних засобів навчання. Однією з таких переваг є створення та впровадження в навчальний процес навчальних електронних програм, які володіють високою інтерактивністю, що, в свою чергу, дозволяє забезпечувати оперативний зворотній зв’язок та ефективніше управляти процесом засвоєння знань слухачів.

Комп’ютер може використовуватись на всiх етапах процесу навчання - на етапi подання навчальної iнформацiї, засвоєння навчального матерiалу у процесi iнтерактивної взаємодiї з комп’ютером, на етапi повторення та закрiплення засвоєних знань (умiнь, навичок), на етапi поточного та пiдсумкового контролю i самоконтролю, на етапi корекцiї результатiв навчання.

Для забезпечення якості навчального процесу з даних напрямків в центрі діє навчальний кабінет інформаційних технологій.Кабінет використовується як для навчання слухачів центру, так і для самостійної роботи педагогічного колективу.

Для якісного забезпечення проведення практичних занять з керівним складом і фахівцями, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, розроблені та впроваджені в навчальний процес навчальні електронні програми, за допомогою яких вивчаються та закріплюються алгоритми дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

30 січня поточного року завідуючою навчальним кабінетом інформаційних технологій Тетяною Вовк було проведено інструктивно-методичне заняття з педагогічними працівниками Центру за темою «Методика застосування навчальної електронної програми «Організація роботи уповноваженого керівника та штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій».

Окрім програм навчальної спрямованості, розроблена та впроваджена універсальна електронна програма тестування для здійснення вхідного та підсумкового контролю. Дана програма дозволяє оцінити рівень сформованості знань слухачів щодо вимог законодавства та інших нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію політики держави у сфері ЦЗ, основи управління та порядок проведення заходів з ЦЗ.Підсумовуючи вищесказане можна з впевненістю констатувати, що широке залучення комп’ютерних технологій призводить до оптимізації та інтенсифікації навчального процесу; підвищення мотивації слухачів, їхньої самостійної роботи. На наш погляд, електронні матеріали, що мають великі мультимедійні можливості, допоможуть слухачам не тільки якісно вивчати та засвоювати матеріал, а й вдосконалювати навички самоконтролю. Сподіваємось, що вдале використання комп’ютерних засобів навчання призведе і до вдосконалення практичної підготовки слухачів, значно покращить та збагатить навчальний процес в цілому, підвищить мотивацію слухачів в оволодінні знаннями у сфері цивільного захисту.

Завідуюча навчальним кабінетом інформаційних технологій Тетяна Вовк

© 2013–2019, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку