Підвищуємо професійну майстерністьпедагогічних працівників

Підвищуємо професійну майстерністьпедагогічних працівників

Згідно Плану роботу на рік в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області 12 грудня 2013 року відбувся «День викладача і майстра виробничого навчання» («День професійної майстерності»). Метою збору було визначено:

1. Доведення до учасників вимог законодавчих та нормативно-правових документів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

2. Удосконалення педагогічної майстерності, а також знань, умінь та навичок з питань ЦЗ та БЖД.

3. Вироблення єдиних поглядів на організацію підготовки та методику проведення навчань, тренувань та застосування методів контролю і самоконтролю в організації навчального процесу.

4. Інформування з питань педагогіки та психології. Учасниками заходу були педагогічні працівники Центру та заступники начальника Управління цивільного захисту Вінницької обласної державної адміністрації.

У вступному слові начальник Центру Чухрій Ю.В. визначив мету і задачі, яких мав досягти «День професійної майстерності», довів план його проведення, наголосив на особливому значенні даного заходу. Підкреслюючи важливість і актуальність вивчення Кодексу цивільного захисту України і нормативно-розпорядчих документів, регламентуючих його положення, методист обласного кабінету БЖД населення Гатауллін Р.Г. презентував структурно-логічні схеми організації підготовки працюючого населення з питань цивільного захисту, розроблені на підставі «Організаційно-методичних вказівок з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях», затверджених Головою ДСНС України 19.09.2013 року.

У виступах по темі: «Порядок організації планування заходів цивільного захисту. Попередження населення під час загрози та виникнення надзвичайної ситуації» (заступник начальника Управління ЦЗ вінницької ОДА Шкільнюк А.О.) та «Роль і місце педпрацівника Центру під час підготовки та проведення командно-штабних навчань і тренувань» (заступник начальника Управління ЦЗ вінницької ОДА Ніколаєв Б.М.) були окреслені шляхи подальшого поглиблення співпраці та взаємодії Центру і Управління ЦЗ облдержадміністрації.

Під час проведення інструктивно-методичного заняття на тему: «Індивідуальні типологічні особливості характеристики педагогічного працівника» (заступник начальника обласних та м. Вінниці курсів удосконалення керівних кадрів Дем’янюк Г.О.) учасники збору змогли визначити свій особистий психосоціотип, врахування якого під час спільної діяльності і взаємодії з колегами допоможе ефективніше виконувати поставлені завдання.

Методист обласного методичного кабінету БЖД населення Гловацька О.В. в своєму виступі по темі: «Культура ділових відносин у педагогічному колективі» зробила акцент на тому, що без побудови сучасних відносин, що ґрунтуються на взаємній повазі, спільній меті, взаємопідтримці, доброзичливості між членами колективу, високій культурі спілкування та ін. неможливе успішне виконання поставлених перед цим колективом завдань.

У виступі по темі: «Застосування методів контролю та самоконтролю в організації навчального процесу для визначення якості показника засвоєння слухачами навчального процесу» викладач обласних курсів Москаленко М.Г. показав шляхи вдосконалення системи оцінювання знань, отриманих слухачами під час проходження навчання в Центрі. Виступи по темі: «Переваги і недоліки «вільного Інтернету» (Wi - Fi)» (методист обласного методичного кабінету БЖД населення Гатауллін Р.Г.) та «Профілактика травматизму у осінньо-зимовий період» (ст. майстер виробничого навчання Кучальський В.О.) поглибили знання учасників збору з питань безпечної життєдіяльності.

Цікавою і корисною для використання в навчальному процесі була оперативна інформація про стан природно-техногенної безпеки регіону, яку надала завідуюча обласним методичним кабінетом БЖД населення Вовченко Н.О.

Наприкінці збору заступник начальника обласних та м. Вінниці курсів удосконалення керівних кадрів Дем’янюк Г.О. презентувала нові надходження до фільмотеки Центру – відеосюжети щодо дій населення під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Підводячи підсумки, начальник Центру Чухрій Ю.В. відмітив, що мета збору в основному досягнута, захід пройшов на достатньому рівні, підкреслив необхідність постійного самовдосконалення педагогічних працівників, подякував всім за активну участь у проведенні «Дня професійної майстерності».

Методист обласного методичного кабінету БЖД населення НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області Гатауллін Р.Г.

© 2013–2019, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку