Всеукраїнський тиждень права в НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області

 

Всеукраїнський тиждень права в НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області

      Ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій розбудові України як правової держави, виховані у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, Указом Президента України від 8 грудня 2008 року №1149  «Про Всеукраїнський тиждень права» започатковано проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

     Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення. Недостатня правова обізнаність громадян часто є причиною порушень їх основних прав і свобод у повсякденному житті, серйозною перешкодою в реалізації ними конституційних прав та свобод. Вирішення зазначених питань зумовлює насамперед удосконалення та організацію заходів з правової освіти населення.

     На виконання Указу Президента України від 8 грудня 2008 року №1149  «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 579-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права» та наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Про затвердження плану заходів ДСНС України з проведення у  2017  році  Всеукраїнського  тижня  права»  № 495 від 12.09.2017 року в НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області з 04 по 08 грудня  2017 року буде проведено заходи  інформаційного характеру з питань реалізації і захисту прав людини, спрямованих на підвищення рівня правової культури, поширення знань про права та свободи людини і громадянина, набуття навичок та вмінь їх практичного застосування.

 

Юрисконсульт НМЦ ЦЗ та БЖД

Вінницької області                С.В. Прилуцька

© 2013–2019, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку