Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах

Щорічно в Україні виникає більше 50 тис. пожеж, що приводять до загибелі людей і матеріальних збитків.

Особливо небезпечним є недостатній контроль за дотриманням правил пожежної безпеки в лікувально-профілактичних установах. Є багато прикладів того, що грубі порушення вимог пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах та установах охорони здоров’я, що проявляються захаращеністю приміщень, заваленістю аварійних виходів, відсутністю чітко розроблених і оприлюднених планів евакуацій хворих та медперсоналу з приміщень під час пожежі, відсутність чітко спланованих дій персоналу в умовах пожежної небезпеки, відсутність наказу керівника підрозділу або лікувальної установи про заходи протипожежної безпеки з призначенням відповідальних осіб.

Профілактика пожеж є справою не тільки керівників закладів та їхніх відділень. Лише добросовісне виконання кожним медичним праців­ником своїх функціональних обов’язків на підставі суворого дотримання правил по­жежної безпеки зумовлює надійну профілактику пожеж. Це також відноситься до пацієнтів, які повинні бути ознайомлені з правилами перебування у лікувально-профілактичних закладах та дотримувати­ся протипожежних вимог.

У справі профілактики пожеж велику роль відіграє громадськість. Саме вона створює первинні ланки та пости пожежогасіння. Активісти первинних ланок пожежогасіння разом із керівником структурного підрозділу лікувально-профілактичного закладу:

 • розробляють плани заходів з профілактики пожеж;
 • слідкують за дотриманням вимог пожежної безпеки;
 • контролюють наявність засобів пожежегасіння, їхню справність та своєчасну заміну;
 • засвоюють правила роботи із засобами пожежегасіння та правила поведінки під час пожеж;
 • оформляють відповідні наочні матеріали.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних, медичних та ціло­го ряду інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних під­розділів та успішного гасіння пожеж.

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємствах створюються добровільні пожежні дружини та добровільні пожежні команди згідно з існуючим положенням.

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем здійснення професійної ді­яльності повинні проходити інструктаж з питань пожежної безпеки (вступний, пер­винний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий). Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на 3 роки мають проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань по­жежної безпеки, забороняється. Обслуговуючий персонал лікувально-профілактич­них закладів зі стаціонаром і закладів медичної освіти повинен кожного року проходити курс навчання правилам пожежної безпеки за відповідною програмою.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:

 • негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону, назвавши при цьому адресу об’єкта та вказавши кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей та повідомивши своє прізвище;
 • вжити (у разі можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;
 • якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника або відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об’єкту;
 • у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

 • перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства;
 • у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили та засоби;
 • видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквіда­цією пожежі;
 • припинити роботи у будівлі (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;
 • здійснити у разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), призупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком при­строїв протидимного захисту) та запровадити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі;
 • перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежегасіння та протидимного захисту;
 • організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі і джерел води;
 • одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію та захист матеріальних цінностей;
 • забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний їх доступ на територію об’єкта, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал медичного закладу зобов’язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні та технологічні особливості об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов’яза­них із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів об’єкта.

 

О.С. Рибалкіна,

методист обласних та міста Вінниці курсів удосконалення керівних кадрів 2 категорії.

© 2013–2019, «НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області»
Форма зворотного зв'язку